Three boxes

Raziskovalci

Imam potencialno inovacijo. Kaj zdaj?

Raziskovalci

Imam potencialno inovacijo. Kaj zdaj?

Raziskovalci

Imam potencialno inovacijo. Kaj zdaj?

Numbers boxes

Univerza v Ljubljani v številkah

0

raziskovalcev

0

patentnih prijav

0

spin-out/
odcepljenih podjetij

0

prihodkov s trga

Latest news

Technology box

Events calendar

Testimonials

»M SORA že vrsto let sodeluje z raziskovalci iz Univerze v Ljubljani na številnih področjih; pri temeljnih raziskavah, skupnih slovenskih in evropskih projektih, diplomah, konferencah in člankih. Sodelovanje nam omogoča dostop do znanja, ki ga v podjetju nimamo. S partnerji, s katerimi sodelujemo, smo izredno zadovoljni, prav tako z uspehi naših skupnih projektov.«
Kopija od M SORA d.d.
»Storitve, ki jih nudi Pisarna za prenos znanja Univerze v Ljubljani, priporočamo vsem partnerjem, raziskovalcem in fakultetam, ki se ukvarjajo z znanostjo, inovacijami, idejami. Le skupaj lahko prodremo od ideje do gospodarstva.«
Kopija od prof. dr. Borut Štrukelj
»Najbolj všeč mi je pri Pisarni za prenos znanja njena proaktivnost: aktivno išče partnerje in rešitve ter kliče nas, raziskovalce, ko te najde.«
Kopija od prof. dr. Blaž Zupan
»Sam vidim Pisarno za prenos znanja kot izjemno pomemben vezni člen med univerzo in gospodarstvom in bi vsakemu raziskovalcu z inovacijami priporočal sodelovanje s pisarno, saj s tem pridobite dodatno možnost za razširitev vašega koncepta inovacije in zaščite le te.«
Kopija od asist. dr. David Antolinc
»Pri sodelovanju s Pisarno za prenos znanja mi je bila najbolj všeč njihova odzivnost, organiziranost, visoka strokovnost in prijaznost. Sodelovanje bi priporočila tudi drugim raziskovalcem in podjetjem, ker je njihovo znanje in pomoč pri zaščiti intelektualne lastnine izjemnega pomena.«
Kopija od asist. dr. Jelena Vasiljević

Contact V1

Stopite v stik z nami

ipr@uni-lj-si

Izvedite več o prenosu znanja na UL

Vodnik

Contact V2

Stopite v stik z nami

ipr@uni-lj.si

Rešujemo vaše izzive

Več informacij

Button with icon

Več o intelektualni lastnini

Technology list

Obrazci list

Icons 6 columns

Svetovanje in druge storitve

Naročilo raziskav

Skupni raziskovalni projekti

Sodelovanje pri slovenskih in mednarodnih projektih

Poslovni načrt

Ustanovitev podjetja

Icons 4 columns

Svetovanje in druge storitve

Naročilo raziskav

Skupni raziskovalni projekti

Sodelovanje pri slovenskih in mednarodnih projektih

Icons 3 columns

Svetovanje in druge storitve

Naročilo raziskav

Skupni raziskovalni projekti

Images with text

Team boxes

mag. Simona Rataj
Predstojnica organizacijske enote – za strateško trženje intelektualne lastnine
mag. Simona Rataj
Predstojnica organizacijske enote – za strateško trženje intelektualne lastnine

Info with icon

Ali veš …?

Moralne (tudi osebne) pravice v vseh primerih pripadajo osebi, ki je ustvarila intelektualno lastnino; teh pravic ni mogoče prenašati s pogodbo ali drugače določiti, da pripada komu drugemu kot tistemu, ki jo je ustvaril.rnrnMaterialne (tudi premoženjske) pravice lahko pripadajo osebi, ki sama intelektualne lastnine ni ustvarila, a so bile nanjo prenesene na podlagi zakona ali pogodbe. Na primer pravice na službenih izumih, ustvarjenih na Univerzi v Ljubljani, po zakonu pripadajo Univerzi kot delodajalcu, lahko pa tudi drugi osebi, če je materialne pravice pridobila na podlagi pogodbe o prenosu pravic.

Media and text

Izraz odcepljeno oz. spin-out podjetje uporabljamo za podjetje, ki ga ustanovi eden ali več zaposlenih na Univerzi v Ljubljani.

Namen odcepljenega podjetja je nadaljnji razvoj in trženje znanja, nastalega v okviru zaposlitve na Univerzi v Ljubljani, in prenos na novo podjetje bodisi s podelitvijo licence ali prodajo pravic intelektualne lastnine.

Media and text with button

Acies Bio

Podjetje Acies Bio je primer dobre prakse na področju biotehnologije, ki je bilo ustanovljeno leta 2006 kot start-up. Razvija nove mikrobne seve, bioprocese in bioaktivne učinkovine, ki izboljšujejo življenje ljudi ter omogočajo trajnostne rešitve za farmacevtsko, živilsko in kemijsko industrijo. Poslovni model temelji na dveh stebrih, pri čemer je prvi vezan na pogodbene raziskave za industrijo, drugi steber pa so interne raziskave. Podjetje je pozicionirano kot raziskovalno podjetje, ki želi razvijati rešitve za biotehnološko proizvodnjo različnih molekul z visoko dodano vrednostjo, pri tem pa iščejo partnerje, ki te produkte tržijo. V letu 2018 so tako pridobili novega partnerja, kitajsko podjetje Desano, ki se ukvarja s proizvodnjo na področju biotehnologije. Nekoč start-up podjetje danes zaposluje 37 ljudi, skupaj z zunanjimi sodelavci pa jih je med 50 in 60.

Preberi več