Ogled Innorenew centra in Luke Koper – ORGANIZIRAN PREVOZ

0.00

👨🏻‍💼👩🏻‍💼 Za koga? Za raziskovalce in študente ter predstavnike gospodarstva, ki jih zanimajo logistika, prevozništvo, arhitektura in uporaba lesa, inovativni pristopi ali trajnost.

📍 Kje? Koper.

📅 Kdaj? Torek, 17. 10. 2023.

🔊 Dogodek se bo v celoti odvijal v slovenščini.

Ni na zalogi

Kategorija: Oznaka:

Opis

6.00 Odhod iz MB Ljudski vrt ploščad

6.10 Odhod iz MBRutar

8.00 Odhod iz LJ Dolgi most

8.30 Postanek  – Lom

9.50 Odhod iz KP – Glavna avtobusna postaja

10.00–11.00 Ogled Luke Koper

11.30–13.15 Predavanje predstavnikov Luke Koper in predavanje predstavnikov InnoRenew CoE (dogodek v stavbi InnoRenew)

13.15 Kosilo (v stavbi InnoRenew)

14.15–15.15 Ogled laboratorijev InnoRenew

16.30 Prihod v LJ

18.30 Prihod v MB

______________________________

Ogled InnoRenew centra:

Center odličnosti InnoRenew CoE je neodvisni raziskovalni inštitut, ki je bil ustanovljen leta 2017 na podlagi projekta InnoRenew CoE.

V InnoRenew CoE se ukvarjamo z raziskovanjem obnovljivih materialov in trajnostne gradnje ter vpeljavo znanstvenih dognanj v industrijsko prakso. Pri tem se posebej posvečamo inovacijskemu in interdisciplinarnemu proučevanju lesa in njegove uporabe. Raznovrstna znanja mednarodne ekipe naših strokovnjakov in znanstvenikov se poleg tega povezujejo v Živem laboratoriju, kjer so na voljo vsem, ki bi jih pri svojem delu ali načrtih potrebovali.

Vrhunske raziskave izvajamo v naši novi stavbi – največji leseni stavbi v Sloveniji, ki se nahaja v Izoli. Notranjost zgradbe je prvič v Sloveniji opremljena po načelih REED (ang. Restorative Environmental and Ergonomic Design – restorativno okoljsko in ergonomsko oblikovanje), ki temelji na uporabi naravnih virov in ustvarjanju ergonomsko oblikovane, dostopne, prilagodljive in trajnostne gradnje. Z devetimi raziskovalnimi laboratoriji, opremljenimi z najsodobnejšo raziskovalno opremo, lahko celostno preučujemo obnovljive materiale in trajnostne gradnje.

InnoRenew CoE vidi rešitve za podnebno krizo v znanosti, ki se posveča stavbam in materialom, kljub temu pa številni izzivi ostajajo: upoštevanje vidika trajnosti pri gradnji, obratovanju in uporabi stavb; optimiziranje obnovljivih materialov; razumevanje človeških vzorcev vedenja v okviru grajenega okolja; izboljšanje počutja prebivalcev in povečanje družbene kohezije. Obravnavanje teh izzivov na podlagi interdisciplinarne znanosti nam bo omogočilo ustvariti trajnostno in zdravo grajeno okolje, ki bo upoštevalo tudi naraščajoče potrebe družbe po naprednih tehnikah za obnovo in gradnjo. Uspeh teh prizadevanj se bo gradil na temelju znanstvenega dela v InnoRenew CoE, kreativnosti, inovativnosti, sodelovanju z industrijo in vključevanju družbe. Naša vizija je, da na področju interdisciplinarne znanosti, ki obravnava grajeno okolje, postanemo vodilna ustanova na svetu in zgled odličnosti za mednarodno raziskovanje, sodelovanje z gospodarstvom in vključevanje javnosti.

Poslanstvo InnoRenew CoE je nadgrajevanje najsodobnejših znanstvenih in gospodarskih izsledkov z interdisciplinarnimi raziskavami ter prizadevanje za znanstveno in inovacijsko odličnost, in to še posebej na dveh osrednjih področjih našega raziskovanja: pri modifikaciji lesa in pri restorativnem okoljskem in ergonomskem oblikovanju (REED).

Foto: Miran Kambič

 

Ogled Luke Koper:

Luka Koper je edino slovensko mednarodno tovorno pristanišče, zato je za Republiko Slovenijo strateškega pomena. Predstavlja najbližjo povezavo Srednje in Vzhodne Evrope s Sredozemljem, ključni blagovni tokovi pa v pristanišče prihajajo prek Gibraltarske ožine in Sueškega prekopa. Izvrstna geografska lega mu omogoča vključevanje v blagovne tokove tudi na preseku evropskih transportnih koridorjev. Pristanišče s sodelovanjem pomembnih svetovnih ladjarjev razpreda morske povezave z vsemi deli sveta. Luka Koper je delniška družba, ki s svojo dejavnostjo vpliva na razvoj Obalno-kraške regije in ji daje pozitiven in dinamičen gospodarski utrip. Obalno-kraška regija je po velikosti med najmanjšimi regijami v Sloveniji, po gospodarski razvitosti pa med bolje razvitimi. Kot prikaz pomembnosti našega največjega pristanišča – v Sloveniji je več kot 7.000 delovnih mest (študija iz leta 2018) neposredno in posredno povezanih s pristaniško dejavnostjo, v središču katere je Luka Koper.

Luka Koper, d.d. v koprskem pristanišču izvaja pristaniške in logistične storitve. Zastavljamo si ambiciozne cilje, da bi hkrati zadovoljili želje kupcev, lastnikov družbe in zaposlenih v podjetju. Želimo biti odlični, zato smo leta 2005 stopili na pot k evropski poslovni odličnosti in leta 2006 prejeli nagrado za uvrstitev med finaliste evropske nagrade za poslovno odličnost, sicer pa za kakovost našega dela jamčijo številni drugi certifikati. Vpeti smo v mednarodne blagovne izmenjave in mednarodno poslovanje, dosledno pa skrbimo za izboljšanje kakovosti življenja v prostoru, v katerem tudi sami delamo in živimo. V zadnjih treh letih je družba za naložbe v infrastrukturo, opremo, procese in  digitalizacijo vložila približno 170 milijonov evrov. Tako Luka Koper z nadaljnjim razvojem kapacitet ostaja gonilo razvoja logistike in povezanih dejavnosti.

Ena izmed najpomembnejših okoljskih aktivnosti, ki bodo prispevale k zmanjševanju hrupa porabe energije je elektrifikacija prekladalne opreme, predvsem na kontejnerskem terminalu. V prihodnosti  bo elektrifikacija zajemala tudi priklop ladij na elektriko za čas zadrževanja ladij v pristanišču, že danes pa družba pospešeno dela na energetski samooskrbi s postavitvijo fotonapetostnih elektrarn v pristanišču.

 

Več o soorganizatorjih dogodka:

Innorenew COE

Luka Koper

Univerza na Primorskem

Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za visokošolstvo, znanost in inovacije, in Evropska unija – NextGenerationEU. Projekt se izvaja skladno z načrtom v okviru razvojnega področja Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponente Krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi poklici in zeleni prehod (C3 K5), za ukrep investicija F. Izvajanje pilotnih projektov, katerih rezultati bodo podlaga za pripravo izhodišč za reformo visokega šolstva za zelen in odporen prehod v Družbo 5.0: projekt Pilotni projekti za prenovo visokega šolstva za zelen in odporen prehod.

The project is co-financed by the Republic of Slovenia, the Ministry of Higher Education, Science and Innovation, and the European Union – NextGenerationEU. The project is implemented in accordance with the Recovery and Resilience Plan (RRP) under the development area Smart, Sustainable and Inclusive Growth, component Strengthening competencies, in particular digital competencies and those required by the new professions and the green transition (C3 K5), for the investment measure Investment F. Implementation of pilot projects, the results of which will serve as a basis for the preparation of a roadmap for the reform of higher education for a green and resilient transition to a Society 5.0: project Pilot Projects for the Reform of Higher Education for a Green and Resilient Transition.

 

  • V sodelovanju s projektom AGILE

Piškotke uporabljamo za pravilno delovanje spletne strani in izboljšanje vaših izkušenj. S klikom na “prilagodite nastavitve” lahko upravljate z njimi. Več informacij najdete v Politiki o piškotkih.